เมื่อวันอังคารที่  23  มิถุนายน 2563  ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (ผอ.สพม.1) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) โดยเป็นการรายงานผลการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียน การสอนทางไกล​ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2 ระยะทดลองของสถานศึกษา สังกัด สพม.1 และเรื่องการประเมินความพร้อมเพื่อขอเปิดสถานศึกษา มีผู้เข้าประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และศึกษานิเทศ์ในสังกัด ณ ห้องประชุมราชเทวี  สพม.1(พญาไท)

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/2ieAtsdVQDiRPrT97

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ :::  https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2898014603643026&type=3

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th