เมื่อวันศุกร์ที่  26  มิถุนายน 2563  ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (ผอ.สพม.1) เป็นประธานในการการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แพลตฟอร์ม DEEP ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศ  โดยมี  ดร.นภัทร ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา  สพม.1(พญไท)

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/Qu8LS6WcraxFeWTBA

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2906171106160709&type=3

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th