เมื่อวันจันทร์ที่  29 มิถุนายน 2563 ท่านฐิติวรดา ประดิษฐ์เพชร ผู้อำนวยการสำนักมาตรการเชิงรุก และนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พร้อมคณะ นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ผู้แทน สพฐ.)  พร้อมคณะ ศึกษาดูงานและติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตฯ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มอบหมาย ดร.ธนารัชต์   สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ ร่วมในการนำเสนอข้อมูล  ดร. สหชัย สาสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะครู ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอการดำเนินงานของโรงเรียนฯ ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ถนนพระราม 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

 

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/xMPeUHvXeUUsyodG7

ขอขอบคุณภาพจากเครือข่าย ปชส.สพม.1 โรงเรียนสามเสน  วิทยาลัย  ::: https://drive.google.com/drive/folders/1E2TNiGaIIbDiw67CM7NLPPgeAJ22dorJ?fbclid=IwAR0E46O1Fkj2WsI-yJ-TrdKJOobshBao0BB83uW5gvLDVNm89zAFotYdsg4

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2916075605170259&type=3

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th