เมื่อวันจันทร์ที่  29 มิถุนายน 2563 ท่านฐิติวรดา ประดิษฐ์เพชร ผู้อำนวยการสำนักมาตรการเชิงรุก และนวัตกรรม คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พร้อมคณะ นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ผู้แทน สพฐ.)  พร้อมคณะ ศึกษาดูงานและติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตฯ โรงเรียนโยธินบูรณะ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มอบหมาย ดร.ธนารัชต์   สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ ร่วมในการนำเสนอข้อมูล ผอ. ณรงค์ คงสมปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ คณะครู ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอการดำเนินงานของโรงเรียนฯ ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดภาพข่าว/กิจกรรม สพม.1ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/H2MLiPQYCs27Vftw7

ขอขอบคุณภาพจากเครือข่าย ปชส.สพม.1 โรงเรียนโยธินบูรณะ  :::  https://photos.app.goo.gl/D2jTKsFPJxR1aTjXA

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.1 ที่ ::: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2916132985164521&type=3

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th