เมื่อวันอังคารที่ 20  กรกฎาคม 2564 ผอ.สมใจ  วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1(ผอ.สพม.กท 1) เป็นประธานการประชุมวาระเร่งด่วน ผู้บริหาร สพม.กท 1 ประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ 1-6   เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียน การสอน  ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)ร่วมพิจารณาขอใช้สถานที่โรงเรียนเป็นจุดพักคอย Community Isolation สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มอาการสีเขียว และการติดตามงานการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการศึกษา ของท่าน รมว.ศธ.12 นโยบายการจัดการศึกษา 7 วาระเร่งด่วน ยึดหลัก คืนเงิน ผ่อนผัน ช่วยเด็กยากจน ลดภาระผู้ปกครอง ปฏิบัติตามนโยบาย สพฐ. และ 6 นโยบาย quick win ของ สพม.กท1 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานอย่างสูงสุด โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ 1-6 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ผ่านระบบออนไลน์(Zoom Meeting) ณ สพม.กท 1(พญาไท)

 

ดาวน์โหลดรูปภาพกิจกรรม ที่ ::: https://photos.app.goo.gl/PwBvrUUGj88YKbkz5

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.กท1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/3996817013762774/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th