สพม.กท.๑ ประชุมการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2565
         เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 นายถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ให้เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2565 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณ โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเพชรเกษม ชั้น2 สพม.กท เขต 1 (บางแวก)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th