วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ มอบหมายให้ นายถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๗ ที่ประสบเหตุอัคคีภัย ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th