วันที่ 15 กันยายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้จัดงาน “ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใย สพม.กท 1” ซึ่งเป็นงานมุทิตาจิต แด่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้างประจำ ในสังกัด สพม.กท 1 โดยมี ดร.นิยม ไผ่โสภา ผอ.สพม.กท 1 เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายถนอม บุญโต นายวันศักดิ์ คำแหง รอง ผอ.สพม.กท 1 กิจกรรมประกอบด้วยรับฟังการบรรยาย
ธรรมจากพระคุณเจ้าวัดสร้อยทอง มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณฯ ปิดท้ายร่วมรับประทานอาหารกลางวัน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอนุวัฒนุทิศ (C401) โรงเรียนโยธินบูรณะ และขอขอบคุณ
ทางโรงเรียนเป็นอย่างสูง ที่อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ ในการจัดงานในครั้งนี้ โดยในปี 2566 มีผู้เกษียณอายุราชการรวม 159 ราย แบ่งเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียน 5 ราย รองผู้อำนวยการโรงเรียน 7 ราย
ข้าราชการครู 119 ราย และลูกจ้างประจำ 28 ราย 

ประมวลภาพกิจกรรม         คลิปวิดีโอผู้เกษียณ      ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม1       

  

  

  

  

  

  

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]