สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้จัดโครงการพัฒนาองค์กร sesao 1 od2023 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และส่งเสริม
การดึงศักยภาพให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งส่งเสริมทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน 
มีบุคลากรของ สพม.กท 1 เข้าร่วม จำนวน 65 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2566 
ณ โรงแรมพรินเซส ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ดร.นิยม ไผ่โสภา ผอ.สพม.กท 1 เป็นประธานเปิด  พร้อมด้วย นายถนอม บุญโต นายศรายุทธ ธิศรีชัย และนายวันศักดิ์ คำแหง
รอง ผอ.สพม.กท 1 ในการนี้ ขอขอบคุณ ผอ.มนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บางขุนเทียน ตลอดจนคณะครูและบุคลาการทางการศึกษา
ที่สละเวลามาเป็นวิทยากร ในการให้ความรู้และความบรรเทิงในครั้งนี้ 

  

  

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]