ตามที่ กศจ.กรุงเทพมหานคร ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันและยกเลิกบัญชีสอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2560 และ กศจ.กรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 8  มีนาคม 2560 มีมติอนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตามบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ปี พ.ศ.2560 นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้บรรจุผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560  ณ ห้องประชุมพญาไท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จำนวน 378 อัตรา โดยว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้ให้โอวาท แก่ผู้สอบแข่งขันได้ ที่มาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ในวันนี้ด้วย

อัลบัมภาพ

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  ครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 : https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th