สมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ (ประเทศไทย) ขอเชิญอบรมหลักสูตรการทำผลงานทางวิชาการสำหรับการเลื่อนวิทยฐานะเป็น "ครูเชี่ยวชาญ" (คศ.4) ในการประเมินวิทยฐานะแบบ PA คลิกเพื่อดูรายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th