ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1. กลุ่มอำนวยการ  จำนวน 2 อัตรา

                               1 พนักงานพิมพ์ดีด                                จำนวน 1 อัตรา

                               2. พนักงานทำความสะอาด                    จำนวน 1 อัตรา

 2. กลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา

                               1. พนักงานพิมพ์ดีด                               จำนวน 1 อัตรา

(รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]