ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูที่สอดคล้องกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะรูปแบบใหม่ (PA) แบบฟรีออนไลน์ จัดโดย สมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ (แห่งประเทศไทย)

คลิกดูรายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th