ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา "แนวทางปฏิบัติที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง" จัดโดย สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

คลิกดูรายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th