ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน.th ให้กับคุณครูในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  จัดโดย สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวคท)
 

คลิกดูรายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th