ประชาสัมพันธ์การอบรมแบบผสมผสานตามโครงการขับเคลื่อน PA สู่โรงเรียนคุณภาพ จัดโดย สมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ (ประเทศไทย)

คลิกดูรายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th