ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบ ภาค ก ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

แนบท้ายประกาศ
01 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

02 กลุ่มวิชาภาษาจีน
03 กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น
04 กลุ่มวิชาฟิสิกส์
05 กลุ่มวิชาชีววิทยา
06 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
07 กลุ่มวิชาดนตรีไทย
08 กลุ่มวิชาดนตรีสากล
09 สาขาวิชาเอกศิลปศึกษา
10 สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์

รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ-06 สังคมศึกษา

แผนที่การเดินทางไปสนามสอบฯ

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th