ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐาน ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  (บางแวก)        ชั้น 2 เลขที่ 40 ซอยบางแวก 69  แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 มีนาคม 2565    (เฉพาะในเวลาทำการ) ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)  โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น โทร.02-410-2044 ต่อ 403,404

ดาวโหลดประกาศ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th