ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เรื่อง  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

ดาวโหลดประกาศ

1.หนังสือเรียกตัวพนักงานราชการ+สัญญาค้ำประกัน (นายศัลยพงศ์  วงศ์บุญเกิด)  

ดาวโหลดเอกสารแนบ 1    จัดทำเอกสารสัญญาและเอกสารแนบจำนวน  2 ชุด

ดาวโหลดเอกสารแนบ 2

2.หนังสือเรียกตัวพนักงานราชการ+สัญญาค้ำประกัน (นายเลิศศักดิ์  ปลาบู่ทอง)   

ดาวโหลดเอกสารแนบ 1    จัดทำเอกสารสัญญาและเอกสารแนบจำนวน  2 ชุด

ดาวโหลดเอกสารแนบ 2

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th