ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สพม.1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบ ภาค ก  ในการสอบ แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2558 สังกัด สพม.1

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

กลุ่มวิชาภาษาไทย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
...................................................
 
 
...................................................
 
 
 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.1 โทรศัพท์ 02-410-2044 ต่อ406 หรือ 02-354-4960 ต่อ 106,107,109
 

หมายเหตุ  ในวันสอบ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบ นำรถมาจอดในบริเวณสนามสอบ จึงแจ้งเพื่อทราบมา ณ โอกาสนี้

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th