ดาวน์โหลดเอกสารเรียกบรรจุ

ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (สพม.1) เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (อ.ก.ค.ศ. สพม.1) มีมติให้เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันที่ขึ้นบัญชีไว้ เพื่อแต่งตั้งให้เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 161 อัตรา โดยจะเรียกบรรจุจาก ผู้สอบขึ้นบัญชี ครั้งที่ 1 ปี 2557 ประกอบด้วย วิชาเอกชีววิทยา 7 อัตรา(ลำดับที่40-46) นาฏศิลป์ 1 อัตรา(ลำดับที่11) และเรียกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ครั้งที่ 2 ปี2558  ประกอบด้วย วิชาเอกภาษาไทย 24 อัตรา(ลำดับที่22-45) คณิตศาสตร์ 34 อัตรา(ลำดับที่ 24-57) ภาษาอังกฤษ25 อัตรา(ลำดับที่23-47) ภาษาจีน 6 อัตรา(ลำดับที่8 คนเดียวเนื่องจากหมดบัญชี ) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 7 อัตรา(ลำดับที่3-9) ฟิสิกส์ 13 อัตรา(ลำดับที่11-18) เคมี 5 อัตรา(ลำดับที่4-8) สุขศึกษา 3 อัตรา(ลำดับที่ 4-6) พลศึกษา 8 อัตรา(ลำดับที่6-13) ดนตรีไทย  2 อัตรา(ลำดับที่4-5) ศิลปศึกษา 5 อัตรา(ลำดับที่5-9) คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา(ลำดับที่2-3) คหกรรม 1 อัตรา(ลำดับที่3) จิตวิทยาและการแนะแนว 9 อัตรา(ลำดับที่7-15) วัดผลและประเมินผลการศึกษา 2 อัตรา(ลำดับที่2-3) บรรณารักษ์ 1 อัตรา(ลำดับที่5) และการเงิน/บัญชี 6 อัตรา(ลำดับที่6-11) รวมทั้งสิ้น 161 อัตรา

ขอให้ผู้ได้รับการเรียกบรรจุไปรายงานตัวเพื่อเลือกโรงเรียน และรับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2559 เวลา 9.00น. ณ อาคารหอประชุมพญาไท ถนนศรีอยุธยา ซอย 5 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานครพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หากไม่ไปรายงานตัวภายในวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าได้สละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งนี้แล้ว ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sesao1.go.th โทรศัพท์  0-2354-4963 ต่อ 403,404

***************************************

ติดตามข่าวสารการศึกษาเพิ่มเติมได้ ที่ 

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1

https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th