- ประกาศ กศจ.กรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี 2560
- รายละเอียดเอกสารประกอบการรายงานตัว
- รายชื่อสถานศึกษา

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
1 ภาษาไทย
2 ภาษาอังกฤษ
3 ภาษาญี่ปุ่น
4 คณิตศาสตร์
5 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
6 เคมี
7 ชีววิทยา
8 ฟิสิกส์
9 สังคมศึกษา
10 พลศึกษา
11 สุขศึกษา
12 ศิลปศึกษา
13 ทัศนศิลป์
14 นาฏศิลป์
15 ดนตรีสากล
16 ดนตรีไทย
17 อุตสาหกรรมศิลป์
18 เกษตรกรรม
19 คหกรรม
20 การเงิน/บัญชี
21 บริหารธุรกิจ
22 คอมพิวเตอร์
23 ปฐมวัย
24 วัดและประเมินผลการศึกษา
25 จิตวิทยาและการแนะแนว
26 โสตทัศนศึกษา
27 การศึกษาพิเศษ
28 ภาษาฝรั่งเศส
29 ภาษาจีน
30 ประถมศึกษา
31 บรรณารักษ์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th