ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย พ.ศ. 2560

รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบแข่งขัน

สนามสอบโรงเรียนสันติราษฏร์ วิทยาลัย
1. การเงินและการบัญชี
2. ทัศนศิลป์
3. ภาษาเกาหลี
4.ภาษาฝรั่งเศส
5. ภาษาเยอรมัน
6. ภาษาสเปน

สนามสอบโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
1. ภาษาอังกฤษ

สนามสอบโรงเรียนเทพศิรินทร์
1. คหกรรม
2. เคมี
3. จิตวิทยาและการแนะแนว
4. ดนตรีไทย
5. ดนตรีสากล
6. ดุริยางคศิลป์
7. นาฏศิลป์

สนามสอบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
1. ภาษาจีน
2.ภาษาไทย
3. ศิลปศึกษา
4. อุตสาหกรรมศิลป์
5. เทคโนโลยีทางการศึกษา
6. การศึกษาพิเศษ

สนามสอบโรงเรียนโยธินบูรณะ
1. บรรณารักษ์
2. บริหารธุรกิจ
3. พลศึกษา
4. วัดผลและประเมินผลการศึกษา

สนามสอบโรงเรียนราชวินิต มัธยม
1. โสตทัศนศึกษา
2. ภาษาญี่ปุ่น
3. ธุรกิจศึกษา
4. สุขศึกษา

สนามสอบโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์ฯ
1. ฟิสิกส์
2. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

สนามสอบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
1. สังคมศึกษา
2. คณิตศาสตร์

ผังสนามสอบภาค ค (สอบสัมภาษณ์)
แผนผังสนามสอบภาค ค โรงเรียนสันติราษฏร์ วิทยาลัย
แผนผังสนามสอบภาค ค โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
แผนผังสนามสอบภาค ค โรงเรียนเทพศิรินทร์
แผนผังสนามสอบภาค ค โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
แผนผังสนามสอบภาค ค โรงเรียนโยธินบูรณะ
แผนผังสนามสอบภาค ค โรงเรียนราชวินิต มัธยม
แผนผังสนามสอบภาค ค โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์ฯ
แผนผังสนามสอบภาค ค โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

แผนผังสนามสอบภาค ค โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (เพิ่มเติม)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th