ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับผลงานนวัตกรรมหรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่สถานศึกษาดำเนินการอยู่แล้วนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรมหรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกประเภทการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (On-Demand) และการเรียนการสอนถ่ายทอดสด (Online) แบ่งตามระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จะส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัลเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมหรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

 

ดาวน์โหลดหนังสือ ตามลิงค์ด้านล่าง

media/files/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81.pdf

ดาวน์โหลดประกาศผล ตามลิงค์ด้านล่าง

media/files/20210903115906x2160737352%20(1).pdf

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th