ด้วยสมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://smart.obec.go.th/upload/book/upload_files/1677461221x719776352_1.pdf

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]