ประชาสัมพันธ์โครงการสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างจิตสำนึกและพัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์คลองแสนแสบ ประจำปี 2566 (กิจกรรม "กลุ่มเยาวชนรักษ์น้ำ คืนความใสให้ลำคลอง" รุ่นที่ 3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม)  (อ่านรายละเอียด)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]