สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กำหนดจัดสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ห้องสมุดทุกประเภท
มีหัวข้อและเนื้อหาเพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้และแนวทางในการจัดนิทรรศการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด
สมาคมห้องสมุดฯ จึงได้กำหนดหัวข้อการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปี 2566 เรื่อง "กิจกรรมมีชีวิต"
ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]