สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครโรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธที่สนใจเข้ารับการประเมินเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 และโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 5


 

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ดาวน์โหลดที่นี่

โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 5 ดาวน์โหลดที่นี่

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]