ด้วยกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ได้กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําข้อมูลผลการเรียนเพื่อแสดงผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบออนไลน์

ในวันที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ระบบ ZOOM Cloud Meetings

จึงขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบด้านการวัดและประเมินผลที่สนใจเข้ารับการอบรม โดยรับผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 90 คน เท่านั้น

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมทางลิงก์ https://shorturl.asia/zvubg

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]