สพม.1 ขอให้บุคลากรสถานศึกษาในสังกัด ที่มีรายชื่อตามประกาศส่งแบบตอบรับเพื่อยืนยันเข้ารับการฝึกอบรมฯ ภายในวันที่ 7 เม.ย. 2560 โดยตรงที่  นางกรรษพร กระตุดนาค  โทรสารหมายเลข
0 3677 1497 หรือทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ทั้งนี้ ได้ติดต่อประสานงานกับผู้มีรายชื่อเบื้องต้นแล้ว  (ดาวน์โหลดรายละเอียด)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th