นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเยาวชนในการสร้างวัฒนธรรมแห่งสันติภาพที่ยั่งยืนและการก่อตั้งสหพันธ์เยาวชนและนักศึกษานานาชาติ เพื่อสันติภาพภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ สนามโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th