โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เป็นเจ้าภาพแข่งขันสนามที่ 2 ในการแข่งขันเนชั่นแมน สพฐ. ฟุตซอลลีก รุ่นอายุ 17 ปี

          วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2560 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เป็นเจ้าภาพแข่งขันสนามที่ 2 ในการแข่งขันเนชั่นแมน สพฐ. ฟุตซอลลีก รุ่นอายุ 17 ปี ครั้งที่ 13 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีทีมเข้าร่วมแข่งทั้งหมด 16 ทีม โดยมีคุณนิติพัฒน์  ถิรธนกุล กก.ตร.สน.หลักสอง ไห้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วย ผอ.ณรงค์ คงสมปราชญ์ ผอ.โรงเรียนทวีธาภิเษก และ ผอ.สุนันทวิทย์  พลอยขาว ให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิดและชมการแข่งขัน 

 

      

  

  

  

  

  

  

  

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th