วันที่ 6 ตุลาคม 2560  เวลา 14.00 น.  นายทศพล สังข์ทิตนุ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ  ร่วมพิธีปลงผมนาคโครงการปลูกต้นกล้า ยาตราพุทธภูมิ รุ่นที่ 2  ที่จะบรรพชาสามเณรเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  จัดโดย สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ  วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร  สำนักงานพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล  วัดไทยพุทธคยา  วัดนาคปรก  และกรมการศาสนา  ระหว่างวันที่ 6-27 ตุลาคม 2560  ณ ดินแดนพุทธภูมิ  ประเทศอินเดีย-เนปาล  

โดย พิธีปลงผมนาคมีพระพรหมสิทธิ  กรรมการมหาเถรสมาคม  เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์  และมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานคฤหัสถ์  ในการนี้ นายทศพล สังข์ทิตนุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศได้เป็นผู้แทนกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วย

และในโอกาสนี้ นักเรียนโรงเรียนวัดสระเกศได้เข้าร่วมโครงการปลูกต้นกล้า ยาตราพุทธภูมิ รุ่นที่ 2  จำนวน 11 คน  และโรงเรียนวัดสระเกศได้ร่วมบริจาคและอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดค่ายเตรียมความพร้อมนาคสามเณรโครงการฯ ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2560 ด้วย

[ชมภาพข่าวทั้งหมด]

ภาพ : กลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม

ประชาสัมพันธ์ : นายสิทธิเดช กานุสนธ์  

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th