เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี นำคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนศึกษานารี ประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ครบ 1 ปีแห่งการสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จกลับสู่ฟากฟ้าสุราลัยท่ามกลางความเศร้าโศกอาลัยของผู้ร่วมงาน

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th