โครงการพิเศษภาคภาษาอังกฤษ IEP นำนักเรียนในโครงการฯเข้าค่าย "โครงการค่ายภาษาอังกฤษบูรณาการการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ประจำปีการศึกษา 2560" ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2560 ณ ฮาโมนี่รีสอร์ท แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีครูสุดใจ จัตุพร ปฏิบัติหน้าที่เเทนรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เเละครูดารณี เเช่มชมดาว หัวหน้าโครงการพิเศษภาคภาษาอังกฤษ พร้อมคณะกรรมการโครงการฯ รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนดูเเลนักเรียนตลอดการจัดกิจกรรมค่าย

[รูปภาพเพิ่มเติม]

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th