โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน "ศรีมหาโพธิ์เกมส์"  ขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เล่นกีฬา เสริมสร้างความสามัคคี ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์

        

   

   

   

   

         

      

      

   

ชมภาพกิจกรรม >>คลิกที่นี่<<

                                                                                                                                                                                                                                                           ข่าวโดย นายพิพัฒน์พงษ์  ยาวิเลิง   ภาพโดย นางสาวนารี  น้อยวงศ์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th