ลูกราชาธิวาส จัดติว O-Net ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ที่ผ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ O-Net ที่จะมาถึงให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โดยให้เคล็ดลับ แนวคิด และทริคในการแก้ปัญหาภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมอย่างสูงสุดสำหรับการสอบที่จะมาถึง

[ชมภาพกิจกรรม]

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th