โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ได้จัดเลือกตั้งประธานนักเรียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ แบ่งหน่วยเลือกตั้ง ๖ หน่วย  ในวันจันทร์ ที่ ๑๒  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th