นักเรียนโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ในการประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th