นายทศพล สังข์ทิตนุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ นำนักเรียนโรงเรียนวัดสระเกศ จำนวน ๒๐ คน รับมอบทุนการศึกษาประจำเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ จากคุณสมชาติ วุฒินิติกรกิจ พร้อมด้วยนักเรียนเก่าโรงเรียนวัดสระเกศ รุ่นที่ ๗๓ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสระเกศที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน ๒๐ ทุน ๆ ละ ๕๐๐ บาท ทุกเดือน เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการศึกษาและการดำรงชีวิตประจำวันของนักเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสระเกศ
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


[ชมภาพข่าวทั้งหมด]

ประชาสัมพันธ์โดย นายทศวรรษ  เหง้าโคกงาม

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th