นางสิริกร สุกิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ คณะผู้บริหาร ครู 
ร่วมการประชุมสัมมนาโครงการ สพม.๑ โปร่งใส ร่วมใจพอเพียงเยี่ยงพ่อ ปี ๒๕๖๑
โดยมี นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ เป็นประธานเปิดงาน
และ  รับมอบธงเพื่อเป็นการสัญลักษณ์ของ เขตสุจริต และโรงเรียนสุจริต ณ หอประชุมพญาไท สพม.๑
๙ เมษายน ๒๕๖๑
[ชมภาพข่าวทั้งหมด]

นายมนัสพงษ์  เก่งฉลาด
ประชาสัมพันธ์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th