นางสิริกร สุกิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ คณะผู้บริหาร ครู 
ร่วมรดน้ำขอพร พระครูพิศาลพัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัดอัปสรสวรรค์ วรวิหาร และ 
พระครูพิศาลสังฆพินิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์เพื่อความเป็นสิริมงคล
และสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน
๙ เมษายน ๒๕๖๑
[ชมภาพข่าวทั้งหมด]

นายมนัสพงษ์  เก่งฉลาด
ประชาสัมพันธ์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th