นายนโรดม นรินทร์รัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายกฤษฎิ์ฏิพล ศิริวรขันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th