นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักเรียนในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2561

พร้อมทั้งแนะนำนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพครู พบครูประจำคณะสีเพื่อมอบหมายการดูแลพื้นที่ส่วนกลางภายในโรงเรียน

จากนั้นนักเรียนพบครูที่ปรึกษาเพื่อพูดคุยและบริหารจัดการชั้นเรียน

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th