นักเรียนโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้าค่าย “พลังเยาวชนไทยไร้คอร์รัปชั่น” ระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2561 ณ โครงการป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th