ผอ.ภิญโญ ภูศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังเวช มอบเกียรติบัตรและประดับเข็มให้แก่ นางสาวดาริกา ปง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี มารยาทดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th