โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างอุโบสถ ศิลปะรัตนโกสินทร์

ณ วัดสีสุก เขตจอมทอง

 

.....................................................................................................................................................

 

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th