โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณโรงอาหารและห้องประชุมสมุทรโฆษ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

[รูปภาพเพิ่มเติม]

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th