นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 เยี่ยมชม ให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ โดยมีผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมสถานที่

   

   

..........................................................................................................................   

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th