โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ประสานกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

รวมทั้งเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชดำริที่สำคัญให้กับนักเรียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

โดยมีนายวิเชียร ชุติมาสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมวาสุกรี โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

[รูปภาพเพิ่มเติม]

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th